งานเคลือบหลังคาโรงงาน Roofseal Acryalic System

งานเคลือบหลังคาโรงงาน Roofseal Acryalic System  เนื่องจากพื้นผิวของหลังคา

เมื่อถูกความร้อนของดวงอาทิตย์จะมีการสะสมพลังงานความร้อน ซึ่งจะส่งผลต่ออุณหภูมิ

ภายในอาคารหรือโรงงาน การเคลือบหลังคาด้วยสีฉนวนกันความร้อน

จะทำให้อากาศภายในอาคารหรือโรงงานเย็นลง เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของเครื่องปรับอากาศ

(เครื่องปรับอากาศทำงานน้อยลง) เพื่อป้องกันหลังคาจากภายนอก

(เคลือบผิวหลังคาด้านบนด้วยสีฉนวนกันความร้อนทำให้หลังคามีอายุการใช้งานนานขึ้น ฯลฯ

สนใจโทร. 081-302-3709 หรือ 090-971-5409

พร้อมให้คำปรึกษา ประเมินราคาฟรี และสำรวจพื้นที่หน้างานทั่วประเทศ

ระบบงานเคลือบหลังคาโรงงานมีดังนี้

ผลงานตัวอย่าง